Nieuws

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug

home

 

 

* BURGEMEESTER COHEN ONTHULT PLAQUETTE 5 JAAR HOMOHUWELIJK

* COC MAAKT LIJST 'WEIGERAMBTENAREN'

* WERK WEIGEREN KAN ALS COLLEGA WIL INSPRINGEN

* REGELING VOOR AMBTENAREN DIE HOMOHUWELIJK WEIGEREN IS OVERBODIG

* AMBTENAAR MOET HOMO'S TROUWEN

 

 

 

 

 

 

 

 

BURGEMEESTER COHEN ONTHULT PLAQUETTE
5 JAAR HOMOHUWELIJK

foto: Steffie Rijpkema

 

Amsterdam 14 februari 2007
__________________________

Pal voor het homohuwelijk

Door MAAIKE RUEPERT

AMSTERDAM - Amsterdam keert zich tegen de passage in het regeerakkoord dat ambtenaren met gewetensbezwaren

Burgemeester Cohen. FOTO ANP

...homohuwelijken kunnen weigeren. Wij willen homohoofdstad zijn en blijven, zegt de PvdA.Amsterdam wil geen aantasting van het homohuwelijk. Ambtenaren van de burgerlijke stand zijn er verplicht alle huwelijken - dus ook tussen mensen van dezelfde sekse – te sluiten. Met een overgrote meerderheid (43 van de 45 stemmen, alleen het CDA was tegen) nam de gemeenteraad van Amsterdam gisteren een motie hierover aan.

,,Het is een duidelijk signaal naar het belerende en moralistische kabinet in Den Haag,'' zegt initiatiefnemer Robert Flos (VVD).

Amsterdam reageert fel op het nieuwe kabinetsbeleid, dat ambtenaren met gewetensbezwaren homohuwelijken kunnen weigeren. In het regeerakkoord staat dat uit ‘zorgvuldige omgang' ambtenaren geen huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht hoeven te voltrekken, mits in elke gemeente de voltrekking van zo'n huwelijk mogelijk blijft.

,,Wij vinden dat in een stad als Amsterdam onacceptabel,'' zegt VVD'er Flos. Het belangrijkste bezwaar: het kabinetsvoornemen is discriminerend. ,,Er is sprake van gewetensbezwaren. Dan kun je ook tegen huwelijken tussen zwarten of moslims zijn. Dat kunnen we niet hebben.''

De PvdA, de grootste partij met 20 zetels, steunt de motie ‘vanzelfsprekend'. ,,Wij zijn heel blij dat Amsterdam bijna zes jaar geleden de eerste gemeente ter wereld was die huwelijken tussen mensen van gelijke sekse toestond. Wij willen gay capital zijn en blijven,'' licht woordvoerder Charlotte Riem Vis toe. Ook burgemeester Job Cohen heeft kritiek op dit onderdeel van het nieuwe kabinetsbeleid. Dat zei hij gisteren bij de onthulling van een plaquette in het stadhuis, die herinnert aan het eerste homohuwelijk. Dat werd 1 april 2001 in de hoofdstad gesloten.

Cohen betreurt het dat er in het nieuwe beleid geen stap vooruit wordt gezet op het gebied van homo-emancipatie. ,,Het homohuwelijk is inmiddels ingeburgerd. Dan is het jammer dat ambtenaren volgens het regeerakkoord mogen weigeren. Zij horen juist de wet te volgen.''

bron: www.ad.nl

_________________________________

 

 

 

 

 

 

 

COC MAAKT LIJST 'WEIGERAMBTENAREN'

AMSTERDAM - Het COC gaat ambtenaren die weigeren homohuwelijken te sluiten in kaart brengen.

Dat heeft de homobelangenorganisatie dinsdag bekendgemaakt. ''Van deze ambtenaren mag zes jaar na openstelling van het homohuwelijk worden verwacht dat niet persoonlijke opvattingen leidend zijn maar de wet'', aldus voorzitter Frank van Dalen.

Het nieuwe kabinet vindt het geen probleem dat ambtenaren van de burgerlijke stand om religieuze redenen kunnen blijven weigeren huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht te voltrekken. ''In plaats van discriminatie te bestrijden, houdt het kabinet discriminatie in stand'', vindt Van Dalen.

Het COC stuurt de komende week alle gemeenten in Nederland een enquête waarin vragen worden gesteld over de weigerambtenaren. Daarna wil de belangenorganisatie de lijst met namen openbaarmaken. ''Als ambtenaren de keuze hebben homo's te weigeren, moeten heterostellen ook de keuze krijgen die ambtenaren te weigeren'', legt Van Dalen uit. ''Al is het maar uit respect voor eigen vrienden en familieleden die wel homo of lesbisch zijn.''

De VVD-fractie in de gemeente Amsterdam dient woensdag een motie in waarin het ambtenaren verboden wordt te weigeren homoseksuelen te trouwen. Naar verwachting wordt het voorstel aangenomen. Het COC gaat andere gemeenten in Nederland aansporen dit voorbeeld te volgen.

Burgemeester Job Cohen van Amsterdam onthult woensdagochtend in het stadhuis een gedenkplaat ter gelegenheid van de herdenking van het eerste homohuwelijk. (ANP)

Bron: © Het Parool, 13-02-2007

_______________________________

 

 

 

 

 

 

 

WERK WEIGEREN KAN ALS COLLEGA WIL INSPRINGEN

Ambtenaren zijn geen gewone werknemers
De Grondwet is van toepassing op de relatie met hun werkgever. Ze mogen daarom werk weigeren als dat in strijd is met hun overtuiging.

Door onze redacteur Folkert Jensma

Rotterdam, 15 febr. In het regeerakkoord is vastgelegd dat „er initiatieven genomen worden om de rechtszekerheid van gewetensbezwaarde ambtenaren vast te leggen”. Wat heeft de dichter hier bedoeld, vraagt hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp van de Universiteit van Amsterdam zich af. Als er een ándere ambtenaar is die het werk wil doen voor de bezwaarde, kan de laatste nu al vaak niet ontslagen worden. Of het nu een islamitisch ambtenaar betreft die een bruidegom weigert omdat die zich moed heeft ingedronken, of een christelijk ambtenaar die homo's niet wil.

Dat ondervond de Leeuwardense ambtenaar die in 2001 weigerde homoparen te trouwen. De rechter vond haar ontslag achteraf onterecht, want er waren genoeg andere collega's die het homostel wel hadden willen trouwen. „Er is alleen een probleem als álle ambtenaren van de burgerlijke stand gewetensbezwaard zijn”, zegt Verhulp. Dan is de oplossing makkelijk: één van de bezwaarden gedwongen laten plaatsmaken voor een ander die wel wil.

Terug naar het regeerakkoord. Wat betekent het verbeteren van de ‘rechtszekerheid' van de bezwaarde ambtenaar? „Dat hij onder alle omstandigheden z'n baan behoudt? Of dat juist ontslag met een goede wachtgeldregeling een mogelijkheid is?” Volgens Verhulp was rechtszekerheid in beide gevallen al gegarandeerd. Hoofdzaak is dat de overheidsdienst doorgaat.

Continuïteit van het werk én respect voor grondrechten bepalen de verhouding tussen ambtenaar en werkgever. Omdat zij voor de overheid werken, is de Grondwet rechtstreeks van toepassing op hun arbeidsrelatie. Daarin wijken ambtenaren af van andere werknemers. Strikt genomen kunnen ambtenaren dus opdrachten weigeren die strijden met hun vrijheid van meningsuiting, van godsdienst, overtuiging, betoging, vergadering et cetera.

Om nu te voorkomen dat ambtenaren steeds hun eigen opvattingen de voorrang geven, is in de Ambtenarenwet artikel 125a opgenomen. Daarin staat de ‘goede vervulling van de openbare dienst' centraal, die belangrijker is dan de rechten van vrijheid van meningsuiting, vereniging, vergadering en betoging. De vrijheid van godsdienst noch die van geweten wordt daar overigens genoemd. Kennelijk kan ‘het belang van de overheidsdienst' daar makkelijker voor wijken.

De bestuursrechter oordeelde de afgelopen jaren over gewetensbezwaren tegen bedrijfskleding (bij een Melkertbaan), vaccineren (voor een verpleegkundige), verzekeren (een accountant), werken op zondag en het bewaken van asielzoekers. Steeds weegt de rechter het ‘dienstbelang' af tegen de bezwaren, die niet ‘puur persoonlijk' mogen zijn. De werkloze die een Melkertbaan weigerde omdat hij een ‘Melkertpak' met reflectiestrepen aan moest, kreeg bijvoorbeeld geen gelijk. De man beweerde dat het verplichte pak zijn antiautoritaire persoonlijkheid schade zou toebrengen. Dat geloofde de rechter niet. Hij kreeg geen uitkering.

Werkgevers moeten doorgaans ruimte maken voor bezwaren van hun personeel als er voldoende alternatieven zijn. Werknemers moeten hun bezwaren tijdig melden en meewerken aan een oplossing.

Bron: www.nrc.nl - 15 februari 2007

 

 

 

 

 

 

 

REGELING VOOR AMBTENAREN DIE HOMOHUWELIJK WEIGEREN IS OVERBODIG

Mag een ambtenaar van de burgerlijke stand weigeren twee mannen of twee vrouwen te huwen? Tot nog toe was die kwestie met opzet niet geregeld. Bij de invoering van het homohuwelijk koos toenmalig staatssecretaris Cohen van justitie ervoor niet van alle betrokken ambtenaren te eisen dat ze de nieuwe inzichten tot de hunne maakten. In elke gemeente is immers heus wel iemand te vinden die graag twee mensen van hetzelfde geslacht in de echt verbindt, dus een enkeling met gewetensbezwaren kon wel worden gedoogd. Dat was een charmante oplossing.

Nu wil de aanstaande regering van CDA, PvdA en ChristenUnie dat op aandringen van de laatste partij veranderen: de 'rechtszekerheid van gewetensbezwaarde ambtenaren' zal worden vastgelegd als de praktijk dat nodig maakt, zo staat er in het regeerakkoord.

Dat gaat te ver. De wetgever heeft besloten dat homo's mogen trouwen, wie in overheidsdienst treedt moet de wet toepassen. Er zijn vast ook mensen die vinden dat rijken niet met armen moeten trouwen, of moslims niet met niet-moslims. Dat mag, de vrijheid van meningsuiting geldt ook en juist voor mensen met meningen die anderen hartgrondig afwijzen. Maar dat betekent nog niet dat iedereen die meningen dan ook maar moet toepassen in zijn werk als ambtenaar van de burgerlijke stand. Je kunt tenslotte ook bakker worden als je gewetensbezwaren hebt, of ambtenaar en je eigen mening voor buiten werktijd bewaren.

Het is jammer dat door dit overbodige voornemen van de nieuwe coalitie opnieuw de onjuiste indruk wordt gewekt dat 'de' christenen in Nederland intolerant en tegen homo's zijn. De tolerantie in Nederland is echt niet in de jaren zestig als een donderslag bij heldere hemel over het land gekomen doordat linkse en liberale babyboomers de christenen eronder kregen. Integendeel, de tolerantie die Nederland kenmerkt is gegroeid in de eeuwen die volgden op de reformatie in de zestiende eeuw. Sindsdien ging het individuele geweten een grotere rol spelen in de maatschappij, waardoor meer ruimte ontstond voor afwijkende gezindten, voor onderzoek, vernieuwing en debat. Die vrijheidstraditie kan verschillende minderheden, ook homo's en zware protestanten, met elkaar verbinden. Dat is de paradox die van Nederland zo'n bijzonder land maakt. Door nu te overvragen schaadt de ChristenUnie deze in de kern protestantse traditie.

Bron: Trouw de Verdieping 17-02-2007